Deus Ex Wiki
Advertisement

WTO (ang. World Trade Organization) to Światowa Organizacja Handlu powstała w 1994 roku w Marrakeszu. Od 1995 roku kiedy to rozpoczęła działalność jej siedziba mieści się Genewie. Pod rządami Iluminatów działa od co najmniej 2057 roku. Na jej czele stoi Chad Dumier.

Rola w Deus Ex: Invisible War[]

Po Upadku to WTO podniosło cywilizację z ruiny. Zaczęto budować bezpieczne, nowoczesne, samowystarczalne enklawy (np. Górne Seattle, Arkologium w Kairze) wzajemnie powiązane stosunkami handlowymi. WTO dostarczała nowe technologie dla państw-miast, które zgodziły się na życie pod pewnym dozorem i według praw określonych przez tę organizację. Według oficjalnej propagandy w enklawach panuje wolny rynek, lecz w rzeczywistości cały przepływ towarów i usług jest ściśle kontrolowany.

WTO robi wszystko aby uzasadnić istnienie enklaw, ich dobre prosperowanie oraz utrzymanie wysokich cen wynajmu pomieszczeń. Czasem ucieka się do wątpliwych moralnie czynów np. dysponuje technologią do zniszczenia Zarazy 11 w Kairze, jednak jej nie używa; ogranicza rozbudowę Górnego Seattle.

WTO posiada własnych funkcjonariuszy ochrony, których liczebność szacowana jest na pół miliona.

Dążą do stworzenia Światowego Kongresu (ang. World Congress), który oficjalnie kontrolowałby wszystkie enklawy. To spowodowałoby wg Chada Dumiera powstanie "światowej demokracji".

W 2071 Seattle odbyło się referendum w sprawie wstąpienia miasta do WTO. Po ogłoszeniu wyników odbywały się demonstracje. Ludzie twierdzili że głosowanie zostało sfałszowane. Inne informacje mówią że Seattle wstąpiło do WTO około 15 lat temu.

Advertisement