Deus Ex Wiki
Advertisement

R.U.R., standing for Rossumovi Univerzální Roboti (Rossum's Universal Robots), is a 1920 science fiction play by Karel Čapek.

Two extracts from this play appears as eBooks in Deus Ex: Mankind Divided. Both can be found in the basement of Vincent Van Aug, the art gallery in the Překážka district of Prague.

R.U.R. (Rossum´s Universal Robots)[]

Karel Čapek
(author)

Kolektivní drama o vstupní komedii a třech dějstvích
(a dramatic comedy in three acts)

OSOBY
(cast of characters)

Harry Domin: centrální ředitel Rossumových Univerzálních Robotů
(robot factory director)

Inž. Fabry: generální technický ředitel R.U.R.
(chief technical director)

Dr. Gall: přednosta fyziologického a výzkumného oddělení R.U.R.
(head of physiology and research)

Dr. Hallemeier: přednosta ústavu pro psychologii a výchovu robotů R.U.Rsicsic
(head of robot psychology and education)

Konzul Busman: generální komerční ředitel R.U.R.
(chief commercial director)

Stavitel Alquist: šéf staveb R.U.R.
(chief of works)

Helena Gloryová (President of the Humanity League)

Nána: její chůva (nanny)

Marius: Robot
(robot)

Sulla: Robotka
(robot)

Radius: Robot
(robot)

Damon: Robot
(robot)

Primus: Robot
(robot)

Helena: Robotka
(robot)

R.U.R. (act III of Karel Čapek's play continued...)[]

(Roboti Primus a Helena vběhnou středem)

Helena: Prime, Prime, co se děje? Kdo to křičí?

Primus: (nahlíží do pitevny) Pán řeže Damona. Pojď se honem podívat, Heleno!

Helena: Ne, ne, ne! (zakrývá si oči) Je to hrrozné!

Křik Damonův Řež!

Helena: Prime, Prime, pojď odtud! Nemohu to slyšet! Oh, Prime, mně je špatně!

Primus: (běží k ní) Jsi docela bílá!

Helena: Já padnu! Cože je tam tak ticho?

Křik Damonův Aa--ó!

Alquist: (se vyřítí zprava, odhazuje zkrvavený plášť) Nemohu! Nemohu! Bože, ta hrůza!

Radius: (ve dveřích pitevny) Řež, pane; ještě je živ!

Křik Damonův: Řezat! Řezat!

Alquist: Odneste ho rychle! Nechci to slyšet!

Radius: Roboti snesou víc než ty. (odejde)

Alquist: Kdo je tu? Pryč, pryč! Chci být sám! Jak se jmenuješ?

Primus: Robot Primus.

Notes[]

 • Translation of the Act III excerpt:[1]
  • (Robots Primus and Helena run on, centre stage)
  • Helena: Primus, Primus, what is happening here? Who is screaming?
  • Primus: (looks in dissection room) Mister Alquist is dissecting Damon. Come and see, Helena, come quickly!
  • Helena: No, no, no (covers eyes) This is horrible!
  • Damon’s scream: Cut!
  • Helena: Primus, Primus, come away from there! I cannot bear to hear it. Oh, Primus, I feel ill!
  • Primus: (runs to her) You’ve gone quite white!
  • Helena: I feel faint! Why has it gone so quiet, now?
  • Damon’s scream: Aa - ó!
  • Alquist: (rushes in from right, throws off bloody white coat) I can’t do it! I can’t do it! God, it was horrifying!
  • Radius: (in doorway to dissection room) Cut, sir; he is still alive!
  • Damon’s scream: Cut! Cut!
  • Alquist: Take him away, quickly! I don’t want to hear him!
  • Radius: Robots can endure more than you can. (exit)
  • Alquist: Who’s in here? Get out, get out! I want to be alone! What’s your name?
  • Primus: Robot Primus.

References[]

 1. Translation by David Wyllie (https://ebooks.adelaide.edu.au/c/capek/karel/rur/), Creative Commons License
Advertisement